Workcomunication
Image default
Business

Veiligheid op de werkvloer

Voor iedereen is veilig en gezond werken belangrijk. Maar toch staat niet altijd elk bedrijf en elke medewerker hier bij stil. Zo weet een derde van de werknemers niet waar op het werk de EHBO-doos staat. Veiligheid krijgt dus lang niet altijd de volle aandacht. Toch zijn ongevallen, incidenten of negatieve publiciteit dingen die men wil voorkomen. Beter preventief dan te laat.

3 tips voor werkgevers

  1. Geef het goede voorbeeld. Het is belangrijk dat de sleutelpersonen in de organisatie het goede voorbeeld geven. Het helpt niet als deze personen doen alsof de regels niet voor hen gelden. “Ik hoef geen veiligheidsbescherming te dragen want ik kom toch alleen maar even kijken”, is een voorbeeld van hoe het niet moet.
  2. Kijk kritisch naar je organisatie. Soms moet je afwijken van wat je wilt of voor ogen hebt, om zo toch de veiligheid te waarborgen. Veiligheid moet altijd op nummer 1 staan.
  3. Stel regelmatig vragen. Leg uit waarom de regels gelden en stel vragen over hoe de medewerkers zelf dingen ervaren, om zo weerstand te voorkomen. Regels die mensen zelf opleggen worden sneller geaccepteerd dan regels die mensen opgelegd krijgen door anderen. Maak de werknemers echt onderdeel van de veranderingen op de werkvloer.

Inspecties

Regelmatig vinden er veiligheidsinspecties op de werkvloer plaats. Dit kan tegenwoordig ook via mobile devices. Dit noemt men mobile inspections. Voordelen hiervan zijn bijvoorbeeld dat het mogelijk wordt om snelle en efficiënte inspecties te doen en dat er geen papierwerk meer nodig is. Daarnaast kunnen de inspecties automatisch door worden gestuurd naar kantoor en kunnen de inspecties gedaan worden vanaf elke gewenste locatie.

https://ezfactory.nl/en/mobile-inspections-app/